Privacy

Het privacybeleid geldt voor iedereen die de website www.editorsproject.com bezoekt.

1. Beheer

De website www.editorsproject.com staat onder beheer van Nooverhead Communicatie. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina. www.editorsproject.com is een handelsnaam van Nooverhead Communicatie.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.editorsproject.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b www.editorsproject.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

www.editorsproject.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin persoonsgegevens vermeld staan.

3. Cookies

3a www.editorsproject.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.editorsproject.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Als u gebruik maakt van deze site, geeft u impliciet en expliciet toestemming voor het gebruik van cookies.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen hun vragen over deze Privacy Policy stellen via het mailadres op de contactpagina.

5. Disclaimer

www.editorsproject.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor Klanten

De privacy policy voor klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij www.editorsproject.com.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

www.editorsproject.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.editorsproject.com denkt dat het kan bijdragen tot meer succes voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan www.editorsproject.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan www.editorsproject.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.editorsproject.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.editorsproject.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Volg ons op social media:

Editors'Project video:

VSH Referentiecase scripted by editorsproject.com published by Inovativ

Editors'Project video:

Dutch TV personality Humberto Tan tells what his ideal PC should look like

Editors'Project video:

Cosensus explains why they choose HPE's Converged System
Share This